Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

At Frederik ei har været meget bedrøvet, da han skrev ovenstaaende, slutter han af Episoden til salig Thor. -