Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Altsaa i Professor Bangs Huus spiste Frederik daglig, og der havde han sine kjedsomste Timer, ei blot i Førstningen, men bestandig. - Grundene kan være forskjellige. Nogle vil han give til Prøve. - Da han kom fra Jyllands til Sjællands By, var hans Garderobe i en meget mislig Forfatning - Reent ud sagt, - Jeg kan gjerne i Stilhed give et Register, thi Jeg veed det; - han havde 1) En blaa hjemmegjort Kjole med jydsk Snit. - Denne maa som General staae i Spidsen og syne lidt, - thi det var - mellem os - hans eneste hele Yderstykke. - 2) En gammel guul med ditto, som stumpede ved Rumpen og Albuerne. - 3) En rødprikket Kasimirs Vest, der alt tjente ham hartad 3 Aar som sin anden Herre. 4) Et par sorte Buxer, vendte og luvslidte samt stoppede paa det ene Knæ. 5) En hjemmegjort Frakke, som havde været bruun, hvis Ærmer in genere 1 beviiste, at der havde været Støv paa Skolebordet, og Fit paa hans eget, og hvis Albuer in specie 2 med tilstrækkelige Vidnesbyrd - paasyede Klude - godtgjorde, at dens Herre havde havt den høipriselige Sædvane at sætte Støtter - ut ajunt - til nyt Huus. - Læg nu hertil en sort Kjole, og ditto Vest, som begge Dele i lang Tid havde bedækket hans Faders Overkrop, og nu i to Aar - hver Søndag og ved andre Solenniteter - hans, samt et par dygtig fittede Skindbuxer, og Betænk nu, at de unumererede Artikler samt Frakken, den gule og sorte Kjole vare gandske ubrugelige, da har *

* 22 Du et Klædeforraad, salig Diogenes ei skulle skammet sig ved, og det brugelige deraf skulle vist ei - i det mindste ikke for sin Pragt - gjøre Opsigt. Tænk Dig nu et Menneske - For Nemheds [Skyld] kan Du tage den nysomtalte - i hin Klædning komme indtraskende med et par durable brednæsede Støvler i en Sirkel af lutter - paa Hovedstads Viis - velklædte Personer, og - hvis Du ei har megen Tilbøielighed til Skuet af komiske Situasjoner - forlanger Du vist ikke nogen latterligere Figur tegnet for din Indbildningskraft.