Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Dog være dette uden al Applikasjon! - Imidlertid var denne Vaabenleeg Skyld i, at Grundtvig - i April - ei blev erklæret uden h. ill . for Mathematik og Astronomi, dog da Risbrigh 1 sagde, han var laudabilis præ cæteris , og da Bugge 2 og Gamborg 3 paa præ et nær sagde det samme, saa havde han Stemmefleerheden for sig og blev laudabilis .