Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Hvem skulde falde paa, at ovenstaaende var Indledning til en Fortælling om Helten Sigurd. - Man seer heraf, hvorlidet Begreb Grundtvig havde om at lempe sin Stiil efter Materien. Og nu Slutningen af Fragmentet, som skal beskrive, hvorlunde Sigurd teede sig, da Regin havde fortalt sin Families Ulykke - og Lokes med -: