Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

»Naar Skyer paa Veien ophvirvles af Støv
»Og alting Ruiner bebuder«.