Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Hvad der foregik paa Falster, kan man see af de i hans Dagbog indførte Bemærkninger over hans Forhold til Kvindekjønnet, dem han maaskee samlede vedhefter som Anhang 4 . -