Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

- - - »hin syndløs' Mand,
»Der paa sin Trone Syndens Bylder
»Kan læge, - nota bene - naar
»Hans Hænder man kun brav forgylder.«