Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

I denne Tiid var det ellers, G: fik sit første Kjendskab til *

32 Prosodien ved at læse Badens danske Grammatik. - En god Ven laante ham Samsøes Skrifter, han læste Dyveke og fandt den skjøn. - Han saae den udkastede Plan til Marsk Sti , tog Pen i Haand og skrev, saa got han kunde, 1te Akt, men nu erindrede han, Rahbek havde skrevet, man kunde vente Planen udarbeidet af en yndet Digter 1 . At denne Udladelse ikke sigtede paa ham, indsaae G: strax og smed Pennen. - Siden havde han nær taget den igjen, da han saae det skjønne Stof - som han troer - mishandlet af en vis Salonion Soldin 2 , men han kuede sig selv, ved at erindre dels at man ei kan skrive got, fordi man kan see, en anden skriver slet, dels at en god Plan er det ringeste - saa klog var han da blevet - til en god Tragedie. - Men før han kom saavidt, havde han skrevet to Akter af en Tragedie, skulle hedt Ali. Det duede slet ikke.