Drachmann, Holger Forskrevet

9. Bibliografi

Bibliografi og dokumenter

Johannes Ursin: Bibliografi over Holger Drachmanns Forfatterskab . 1953. samme: Bibliografi over Litteraturen om Holger Drachmann . 1959.

Morten Borup (udg.): Breve til og fra Holger Drachmann , DSL, bd.1-2. 1968; bd.3-4. 1970.

Margrethe Loerges: Edith - en skæbne i et bundt breve . 1983.

Emmy Drachmann: Edith , udg. af Benedicte Alkjær og Vibeke Drachmann. 1992.

Om forfatterskabet

Vald. Vedel: Holger Drachmann . 1909.

Paul V. Rubow: Holger Drachmann 1878-97 . 1945.

Johs Ursin: Holger Drachmann. Liv og Værker , bd. 2. 1953.

Monografiske og tværgående studier

Poul Herring: Drachmanniana (maskinskrevet, Kgl. Bibi.). 1946.

Sven Møller Kristensen: Impressionismen i dansk prosa 1870-1900 . 1955. (1. udg.: Æstetiske studier i dansk fiktionsprosa 1870-1900 . 1938).

Johan Fjord Jensen: Turgenjev i dansk åndsliv . 1961.

Jens Kr. Andersen og Leif Emerek: Aladdin-Noureddin traditionen i det 19. århundrede . 1972.

Knud Michelsen: Digter og storby. Tre fortolkninger af industrialismens København . 1974.

Bo Hakon Jørgensen: »En kvindes smil«, i (Povl Schmidt og Ulrik Lehrmann, red.): Læsninger i dansk litteratur . Andet bind, 1820-1900. 1998.

Lars Peter Romhild: Om indlæggene i »Forskrevet« og om relationen mellem »Hærværk« og Drachmanns roman, i Danske Studier 2001.