Drachmann, Holger Forskrevet

Prolog

597

Palazzo : (ital.) palæ. - Canal grande : hovedvandvejen gennem Venezia. - dunstopfyldt : opfyldt af damp, tåge. - Serenadebarker : formodentlig gondoler til turister med en mere eller mindre smægtende sanger om bord: barca (ital.) = båd. - amore : (ital.) kærlighed, skat. - Lejebibliothekerne : dvs. private udlånsinstitutioner, der fortrinsvis disponerede over populærlitteratur.

598

Sala : (ital.) salon. - jeg er Læge : ligesom Drachmanns faktiske bekendte, den sydtyske læge Friedrich Kappier (1841-1908), der virkede i Venezia fra 1875, især som gynækolog, og for øvrigt også var skønlitterært aktiv. Se Jørgen Breitenstein: »Holger Drachmanns Venezia«, i Danske Studier 1969, særlig s.63. - Vilhelm Meister : Goethes dannelsesroman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96) med fortsættelsen Wilh. Meisters Wanderjahre (1821 og 1829). Sml. Efterskrift s.655.

599

Nôtre [Notre]-Dame de Paris : Victor Hugos farverige historiske roman fra 1830, på dansk oftest med titlen Klokkeren fra Notre Dame. - ejendommelige : karakteristiske, individuelle. - drakoniske : overdrevent strenge. - Hælvten : halvdelen.