Drachmann, Holger Forskrevet

Af Ulf Brynjulfsens Papirer. (Et Kapitel af en større Roman)
»Der er en Ø i Livet«

622

Der er en Ø i Livet : citat fra Claras sang i Første Handling af Oehlenschlägers syngespil Ludlams Hule (1814), hvis 1. str. lyder: »Der er en Ø i Livet, / Dens rette Navn er Elskovs Ø, / Af steile Field omgivet, / Midt i den bittre Sø. / Enhver, som hører Øens Fryd, / Sig ønsker derhen, og iler derhen, / Men kommer snart tilbage / Med revne Seil igien.« (Poet.Skr . udg. af F.L. Liebenberg, 14. Deel, 1859, s.21). - den og den Ø : skildringen er digtet over Drachmanns kærlighedshistorie (og hans senere første hustru Vilhelmine Erichsen) på Bornholm; 751 holm; men øen identificeres ikke nærmere i teksten. - Herreds- eller Byfoged : se n.t.s.613 - Jus : se n.t.s.615. -Jagt : se n.t.s.613. - Trekroner : søfortet foran Københavns havn. - oret : fordærvet, mideholdigt. - Beskøjt : tvebak. - Schous Forordninger : se n.t.s.613. - Aagesens Thingsret : den københavnske juraprofessor Andreas Aagesen (1826-79) holdt normgivende forelæsninger om formue- og ejendomsret (tingsret) og udgav skrifter derom 1866ff. - Byron (...) Heine : se Efterskrift s.657f.

623

stik i Stævn : direkte forfra. - som en Columbus : jf. s.625f.o. - i en Folie : på en baggrund.

624

Kirsten Pils Kilde : se n.t.s.612. - lagde bort fra : styrede væk fra. - Digterne altid ville : se Efterskrift s.682f. - tyve Grader Reaumur : svarende til ca. 25° Celsius. - Ulk(en ): søulk, erfaren, barket sømand.

625

Guanahani(s ): den ø i Bahamagruppen, som Columbus nåede i 1492 og kaldte San Salvador. - Va;. rp : trosse, fortøjningsreb. - Fataliteter : fortrædeligheder. - laa for Dræg : lå for anker. - Omen : (af lat.) varsel. - Torneroses Ø: hvor man sov ligesom prinsesse Tornerose i brødrene Grimms eventyr i deres Kinder- und Hausmärchen (1812-15). - Sprøjtehuset : brandstationen.

626

Dyrehavsbakken : sml. s.612f. - Lyst (...) mørkt bag : se n.t.s.119. - blisset : med et lyst felt i panden. - vates : (lat.) profet, digter.

627

Queue : (af fr.) kø, billardstok. - Pyramide : en art billardspil. - ret artige : virkelig kraftige. - Sybariter : livsnydere, nydelsessyge. - pokulerede : drak, svirede. - (ganske) enkelte : her formentlig i betydningen: enkle. - henkastede under en Mellemakt : som Drachmanns digt »Sakuntala« påbegyndt en teateraften i München 1876, tr. i romanen En Overkomplet (1876). - Heine (...) smaa Sange : »Aus meinen grossen Schmerzen/ Mach' ich die kleinen Lieder« lyder det i nr. 36 i afdelingen »Lyrisches Intermezzo« i Heinrich Heines Buch der Lieder (1827). - stadigt : vedholdende. - det stille Vand, den dybe Grund : jf, ordsproget »Det stille vand har den dybe grund«.

628

Pariserkommunen : den kommunistiske opstand i Paris i forårsmånederne 1871 blev blodigt nedkæmpet; nogle af de overlevende flygtede til London. - en Vulkan : Ætna på Sicilien, hvor Drachmann på en ungdomsrejse havde en lignende oplevelse. - meget skal (...) tilgivet : jf. Luk., kap.7, v.47.

629

norske Kniv : vel det samme som tollekniv, en bredbladet snittekniv; måske med en hentydning til offerscenen i 4.akt af Oehlenschlägers Hakon Jarl hin Rige (1807). - Dèr ser De : i denne adressering er bevaret et spor af den mundtlige fortællesituation i romanen, hvor Ulf 752 beretter for Henrik Gerhard under et besøg (I, kap.14). I romanen var der således ikke tale om »Papirer« (i titlen på dette tidsskrifttryk), hverken som skriftstykke eller oplæsning. Men Ulfs beretning blev udeladt ved trykningen, jf. Efterskrift s. 681.