Bang, Herman Uddrag fra DE UDEN FÆDRELAND -

Og paa én Gang talte de alle om Højskolen, og Samtalen slog sammen om Forstanderen, der maaske i Stilhed havde ventet paa s i n Tid, men som nu kun sagde med et Nik over det brede og hvide Bryst: