• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted København Fjern begrænsning Sted: København

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Den Danske Rim-Krönike

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Blaa-Lysene

Subskriptions-Plan

Søgubrot med Efterklang

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Studier til en bibelsk Rimkrønike

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Det Danske Samfund

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Sang i Anledning af Hds. Majestæt Dronningens høie Fødselsdag den 28de October 1839

Om Krønikens Dyrkning

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer