• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Bibelsted Joh 1,14 Fjern begrænsning Bibelsted: Joh 1,14 Emneord historie Fjern begrænsning Emneord: historie

Søgeresultater

Om Krønikens Dyrkning

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Haandbog i Verdens-Historien. Første Deel

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Om Aabenbaring, Konst og Vidskab

Nyaars-Morgen. Et Rim

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt