• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person Mynster, Jakob Peter Fjern begrænsning Anden person: Mynster, Jakob Peter

Søgeresultater

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840 Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840 Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog Mit Frisprog og 'de saarede Hjerter'

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen Erklæring af 12. september 1825 Til de 88 Clausenianer Venlig Advarsel

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

Til mine to Sønner Aabent Brev til mine Börn

Præsten Johan Hahn

Et Sorgens Budskab Norden gjennemsuser

Hvad skal vi giøre, at vi kan arve det evige Liv? Aftensangsprædiken paa Femte Søndag efter Paaske

Til Hr. Etatsraad Treschow

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen Professor Clausens Kneps ad Sogne-Baandets Lösning

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

Om Religions-Frihed

To opbyggelige Taler

To opbyggelige Taler, 1844

To opbyggelige Taler

Tre opbyggelige Taler