• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person Absalon Axel Fjern begrænsning Anden person: Absalon Axel Samling Grundtvigs Værker Fjern begrænsning Samling: Grundtvigs Værker

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Nyaars-Morgen. Et Rim

Nytaars-Nat, (en Drøm)

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand