Kierkegaard, Søren Journalen NB2 : 1874

NB2:207

#

.... Men saa gaaer det blot mig galt og saa udretter jeg altsaa ikke Noget. Hvilken Taabelighed. Naar jeg lyder min Ordre og det paa Grund deraf gaaer mig galt, saa hører det vel med i Styrelsen, og maaskee skal det netop faae Betydning, skjøndt jeg ikke forstaaer det.

Sæt Stephanus ved sin Død slet ikke havde udrettet Andet end at virke paa 👤Paulus, havde saa han Intet udrettet? Og hvor ofte er dette ikke Tilfældet, at netop En Bravs Undergang bliver en Opvækkelse. Men Sagen er man vil selv spille Forsyn. Saa bliver Verdenshistorien rigtignok kun en Farce.