Aage Friis, 1870-1949 Uddrag fra Fra det Heibergske Hjem

J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN MCMXL