Heiberg, Johanne Luise BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig FRA: Heiberg, Johanne Luise

Naa ja, det kan være det samme, jeg elsker denne Lumpenhed.

Her bringer jeg Dig hvad jeg har, og beder kun til Erstatning om Din Agtelse og Dit Venskab; skulde der imidlertid falde lidt Kjærlighed af, saa beder jeg, at Du vil have mig i allerunderdanigste Erindring.

Din til Døden forbundne
Hanne.

Du behandler mig ikke som Du burde.