Aage Friis, 1870-1949 Uddrag fra Fra det Heibergske Hjem

Det er her ikke Opgaven i Enkelthederne at undersøge og redegøre for, hvad der er bevaret eller kan ses at være tilintetgjort.s. 32Dette bør ske i Forbindelse med en kritisk Udgave af Et Liv.