Grundtvig, N. F. S. Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Ifølge 👤Steen Johansen findes der muligvis et manuskript i privateje (Grundtvig 1956, s. 111). Manuskriptet har ikke været tilgængeligt for hverken 👤Steen Johansen eller Grundtvigs Værker.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 1422.

Grundtvigs tale ved åbningen af pigeskolen på Marielyst Højskole den 6. maj 1868 publiceredes første gang i avisen Dansk Folketidende, den 15. maj 1868, nr. 20.

Talen har ingen selvstændig titel, men gengaves i en generel skildring af hele åbningshøjtideligheden. Skildringen har titlen “Grundtvigs Højskole” og står over fire spalter på s. 77 f. Talen står over en spalte på s. 77.

Dansk Folketidende blev udgivet og redigeret af 👤Sofus Høgsbro og tryktes i København på J. Cohens bogtrykkeri.

Senere tryk

Talen er ikke optrykt i Grundtvigs levetid.

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Eksemplar i årgangsindbinding fra Det Kongelige Bibliotek, Aarhus (Eks. nr. 1).
  • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som tekstgrundlag og har afgivet faksimiler til udgaven. Fotograferingen er foretaget af Henrik Storgaard Sørensen på Det Kongelige Bibliotek, Aarhus.

Dansk Folketidende

Klik her for at få en bibliografisk beskrivelse af Dansk Folketidende.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians imellem de benyttede eksemplarer.

Tekstkritik

Anvendt litteratur