Grundtvig, N. F. S. Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868

(spøgefuldt arkaiserende) kvindernes opholdsværelse på slotte, herregårde og lignende.

allerede.

nysudsprunget løv, især af bøg.

fakler eller lignende som fest- eller ærestegn.

lade sin vrede fremtræde tvetydigt, idet den tilsyneladende går ud over noget andet end dens virkelige genstand, ordsprog, jf. Mau, nr. 6.419, Grundtvig 1845, nr. 2.690.

nyudsprunget løv, især af bøg.

forvirre; narre.

asyls; hentydning til asylet Vartov, hvor Grundtvig havde været præst siden 1839.

Anvendt litteratur