Grundtvig, N. F. S. Skriftemaal og Altergang

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret noget komplet manuskript til værket.

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes følgende manuskript, som kan knyttes til tilblivelsen af “Skriftemaal og Altergang”:

Signatur Type Indhold
Fasc. 141.70 kasseret renskrift

Se i øvrigt Registranten, bind 4, der rummer en oversigt på 6 sider over manuskripterne i fasc. 135-141, herunder til artiklerne i Kirkelig Samler.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 1234.

“Skriftemaal og Altergang” udkom i fjerde binds fjerde hæfte af 👤Chr. M. Kragballes tidsskrift Kirkelig Samler, s. 273-287, i januar 1859. Tidsskriftet udkom på Boghandler C.G. Iversens Forlag og blev trykt i Thieles bogtrykkeri.

Senere udgaver

“Skriftemaal og Altergang” optryktes i Dansk Kirketidende, nr. 6, 6. februar 1859, sp. 81-94.

I 1868 udkom “Skriftemaal og Altergang” i bogudgaven af Den christelige Børnelærdom, kaldet “Anden Udgave”. Bogen består af 21 artikler fra Kirkelig Samler fra årene 1855-1861 samlet på i alt 392 sider inklusiv en fortale dateret september 1868. Bogen blev udgivet på Karl Schønbergs Forlag og trykt i G.S. Wibes Bogtrykkeri.

Teksten i andenudgaven er i forhold til rækkefølgen i Kirkelig Samler nyinddelt for de første syv artiklers vedkommende. “Skriftemaal og Altergang” udgør bogens sekstende del (s. 219-232).

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket (ekspl. 1; ejersignatur: O.J. Sadolin; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, katalognummer P, 90 - 8o (stregkode: 130012961538; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket (ekspl. 2, mag.; beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven.

Kirkelig Samler

En samlet bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Kirkelig Samler. Tidsskrift til christelig Oplysning (1855-1862) er under udarbejdelse.

Intern varians

Der er ikke fundet intern varians af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur