Grundtvig, N. F. S. Skriftemaal og Altergang

I 1868 udkom “Skriftemaal og Altergang” i bogudgaven af Den christelige Børnelærdom, kaldet “Anden Udgave”. Bogen består af 21 artikler fra Kirkelig Samler fra årene 1855-1861 samlet på i alt 392 sider. “Skriftemaal og Altergang” udgør bogens sekstende del (s. 219-232).

indfinder sig.

hvad enten.

åbenlyst.

alterbordet; nadveren.

absolution, syndsforladelse.

tilgivet.

samfundsmæssig.

undtagen.

frelsessag.

tildele.

hvad enten.

absolutionen; syndsforladelsen.

hverken.

absolutionen; syndsforladelsen.

den bøn (bekendelsesformular), som skriftebarnet fremsagde i skriftestolen (i stedet for en individuelt formuleret syndsbekendelse); skriftemålsbøn.

absolutionen; syndsforladelsen.

synder, som viser sig i gerninger.

velsagtens.

almene, universelle.

forfædre.

alterbordet; nadveren.

frikendelsen el. det at modtage syndsforladelse og gøres værdig til det evige liv. Som teologisk betegnelse udtrykker retfærdiggørelsen den begivenhed, hvorved det syndige menneske får skænket nyt liv i tro på og tillid til, at Gud i 👤Kristus har gjort alt, hvad der er nødvendigt for frelsen, som mennesket derfor ikke skal gøre sig fortjent til.

tilgives.

almene, universelle.

absolution, syndsforladelse.

almene, universelle.

velsagtens.

sakramenter.

frafalden person.

absolution, syndsforladelse.

dvs. stedtes, ledtes.

alterbordet; nadveren.

sædvanligvis.

selvudnævnte.

spiller på pavens status som 👤Kristi statholder el. stedfortræder på jorden.

den bøn (bekendelsesformular), som skriftebarnet fremsagde i skriftestolen (i stedet for en individuelt formuleret syndsbekendelse); skriftemålsbønnen.

var rettet mod, sigtede på.

præstens tale til skriftebørnene før altergangen.

synde i forventning om tilgivelse.

absolutionen, syndsforladelsen.

frelse.

fodvask.

udrede.

fodvasken.

tiggerben; fangeben.

åbenlyst.

vaske.

dvs. syntes.

sondring, skelnen; adskillelse.

synder, som viser sig i gerninger.

nødvendigvis.

fadervor, jf. Matt 6,9-13.

tilgive.

tilgiver.

usandsynligt.

sandsynligt.

allerede.

tildelte.

håndtryk; håndslag.

fællesskabets; trossamfundets.

absolution, syndsforladelse.

fodvask.

for.

oplyst, afklaret.

jf. ordsproget “Tjeneren er ikke bedre end herren”, Mau 1879, nr. 10.305, og Grundtvig 1845, nr. 1.089. Jf. også Joh 13,16.

ophæves.

ophævet.

fællesskabet med 👤Kristi legeme og blod.

altergang, som forrettes i flæng.

altergangen, som forrettes i flæng.

undtagen.

sig.

nuværende.

særligt.

have afbrudt (mit virke).

nadveren.

nuværende.

alterbordet; nadveren.

sigter til 👤H.N. Clausen, der gjorde sig til talsmand for en synodalforfatning, dvs. en kirkeordning, der henlægger kirkens styrelse til et hierarkisk opbygget system af kollektive organer (synoder) bestående af såvel præster som lægfolk.

sigter til 👤Gerhard Peter Brammer, der gik ind for et kirkeråd (med rådgivende myndighed) bestående bl.a. af samtlige biskopper.

flertallet.

dåben.

nadveren.

åbenbaring.

det at redde sin ære; rehabilitation.

hverken.

almene.

præsternes dogmatiske og liturgiske frihed.

allerede.

ophævelse.

præsternes dogmatiske og liturgiske frihed.

ophævelse.

samfundsmæssig.

som man har taget uden tilladelse.

præsternes dogmatiske og liturgiske frihed.

ophævelse af sognebåndet.

ophævet.

præsternes dogmatiske og liturgiske frihed.

åbenlyst.

personer, der er medlem af el. øverst i et hierarki.

personer, der er medlem af el. øverst i et hierarki.

kraftfulde; virksomme.

samfundsmæssig, verdslig.

forargelige.

om.

ydre, udseende.

samfundsmæssig.

afhugget ved træets krone el. plantens top.

Anvendt litteratur