Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Skriftemaal og Altergang

På trods af at 👤Voltaire aldrig havde til hensigt at omstyrte hverken stat eller kirke, kom han til at repræsentere den revolutionære tendens, der – ifølge Grundtvig – lå til grund for 1700-tallets oplysning. Denne “Tolerancens Kæmpe, Apostel og Martyr” var kun “tolerant mod sig selv og sine ondskabsfulde Indfald” (ibid., s. 299). De tanker, der lå bag tolerancebegrebet, som 👤Voltaire præsenterede i sin Traité sur la Tolérance (1763), opfattedes nu 60 år senere som en altomfattende antikristelig ideologi, der paradoksalt nok var intolerant overfor anderledestænkende og “grundet paa blind Tro” (Grundtvig 1825a, s. 27).