Grundtvig, N. F. S. Tro og Haab og Kjærlighed

I 1868 udkom “Tro og Haab og Kjærlighed” i bogudgaven af Den christelige Børnelærdom, kaldet “Anden Udgave”. Bogen består af 21 artikler fra Kirkelig Samler fra årene 1855-1861 samlet på i alt 392 sider. “Tro og Haab og Kjærlighed” udgør bogens fjortende del (s. 191-204).

ikke.

sigter til Det Nye Testamente.

brev, der antoges at være faldet ned fra himlen og indeholde befaling til menneskene fra Gud.

brev til en ven.

bekendte, velkendte.

sædvanligvis.

sigter til Det Nye Testamente.

regel for, hvad man skal tro; troslære.

hverken.

hvad enten.

den vigtigste, grundlæggende bog; sigter til Det Nye Testamente.

bemærkelsesværdige, interessante.

skriftsted.

skriftsteder.

skriftsted.

grundlæggende indsigter el. læresætninger.

selvudnævnt.

hverken når det.

systemer af læresætninger; dogmatikker.

legemlige; timelige.

tildeles.

uovertruffent, fuldkomment.

frelsesorden; en teologisk betegnelse for stadierne i menneskets frelsestilegnelse. I luthersk teologi regner man, inspireret af bl.a. Rom 8,28-30, med hovedstadierne kaldelse, omvendelse og helliggørelse.

afspejle.

nødvendigvis.

særlig.

særligt.

særlig.

frit, uden hjælpemiddel el. forbillede.

nødvendigvis.

gjorde den blotte og bare bibellæsning til prøvesten for og dommer over den selvrådige bibelkyndighed og den uhæmmede indbildning.

hverken.

give.

uovertrufne, fuldkomne.

fadervor, jf. Matt 6,9-13.

frelsesorden; en teologisk betegnelse for stadierne i menneskets frelsestilegnelse. I luthersk teologi regner man, inspireret af bl.a. Rom 8,28-30, med hovedstadierne kaldelse, omvendelse og helliggørelse.

tydeligvis, utvivlsomt.

frelsesmidler.

oprigtig; inderlig.

hvad enten.

følelsesmæssig.

forfædre.

velvilligt at høre evangeliet.

alterbordet; nadveren.

dybder.

bestemt, afgjort.

åbenlyst.

stedfortræder.

faret hen over, forbigået.

den anden.

lytter til.

lat., som Grundtvig angiver: åndelighed.

ensbetydende, synonyme.

åbenlyst.

hverken.

plejesønner, her: efterkommere.

fanebærere, bannerførere.

statssamfund, stater.

frelsesmidler.

nødvendigvis.

samfundsmæssig; statsborgerlig.

følelsesmæssig.

store fremskridt.

ganske vist.

samfundsmæssige; statsborgerlige.

ophævelse.

nødvendigvis.

frigørelse.

den ed, som embedsmænd aflægger ved embedstiltrædelse, her: præsteløftet.

forvaltningen af.

følelsesmæssigt.

inkarnation.

er der slet ingen fare for.

ikke.

afklarer, oplyser.

åbenlyst.

forklarelse, afklaring.

system af læresætninger; dogmatik.

åbenlyst, utvivlsomt.

frelsesorden; en teologisk betegnelse for stadierne i menneskets frelsestilegnelse. I luthersk teologi regner man, inspireret af bl.a. Rom 8,28-30, med hovedstadierne kaldelse, omvendelse og helliggørelse.

lære; forkyndelse.

således.

system af læresætninger; dogmatik.

sædvanligvis.

systemer af læresætninger; dogmatikker.

nødvendigvis.

system af læresætninger; dogmatik.