Grundtvig, N. F. S. Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom

I 1868 udkom “Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom” i bogudgaven af Den christelige Børnelærdom, kaldet “Anden Udgave”. Bogen består af 21 artikler fra Kirkelig Samler fra årene 1855-1861 samlet på i alt 392 sider. “Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom” udgør bogens tolvte del (s. 154-171).

lære; forkyndelse.

inderligt, følelsesmæssigt.

det vil sige.

følelsesmæssig.

hverken.

da apostlene levede.

åbenlyst.

uheld.

sendrægtighed; langsommelighed.

ganske vist.

bevægelsen; livsudfoldelsen.

således.

ganske vist.

allerede.

frelsesmidler.

gøre delagtige i Guds rige og den evige salighed.

disciplineret; pedantisk.

åbenlyst; tydeligvis.

fremstiller, gør rede for.

dvs. pavedømmet.

frelsesorden; en teologisk betegnelse for stadierne i menneskets frelsestilegnelse. I luthersk teologi regner man, inspireret af bl.a. Rom 8,28-30, med hovedstadierne kaldelse, omvendelse og helliggørelse.

til alt held, heldigvis.

sædvanligvis.

især i betydningen: teologisk uddannede.

sigter til Det Nye Testamente.

kraftfuld; virksom.

tydelige, stærke; hørlige.

stræbte.

(damp)lokomotiv.

var død.

sigter til Det Nye Testamente.

følelsesmæssige.

hverken.

gå (imperativ pluralis).

hør (imperativ pluralis).

undtagen.

fornemmet, oplevet.

sigter til Det Nye Testamente.

apostolsk.

følelsesmæssigt.

sædvanligvis.

ganske vist.

egnet, i stand.

egnethed, duelighed.

følelsesmæssige.

genoprettelsen.

frelsen (fra synd).

på den tid, Gud vil det ifølge sin frelsesplan, jf. Gal 4,4 og Ef 1,10.

det vil sige.

frelsen (fra synd).

ganske vist.

det forgængelige menneskes vilje; begæret.

seksuel; der sigtes til arvesyndslæren.

frafald.

sones, genoprettes.

soning, genoprettelse.

åbenlyst; utvivlsomt.

ødelagte, nedbrudte.

legemet; det forgængelige menneske.

ganske vist.

frelsen (fra synd).

frelse.

frelse (fra synd).

selvfølge.

inkarnation.

inderlige.

genoprettes; ophøjes.

afklares; herliggøres.

som Grundtvig angiver: evangelium om 👤Kristus.

gøre delagtige i Guds rige og den evige salighed.

frelse.

inkarnation.

nedfart til dødsriget.

inderlige.

frelsende.

fuldstændigt.

dvs. voksede.

frelsende.

sædvanligvis.

genoprettede; ophøjede.

gives os.

det jordiske, forgængelige menneskelegeme.

forklarelsen; herliggørelsen.

blikket.

følesans.

tildeling.

underfuldt.

afklaret, tydeliggjort.

følgende.

frafald.

pinagtigt.

bebudelse af 👤Kristus.

dvs. jødedommen.

sigter til Moseloven, dvs. til de fem Mosebøger i deres helhed; i snævrere forstand indledes Moseloven i 2 Mos 20 med De Ti Bud og afsluttes først i 4 Mos 10.

underfulde.

frelsesordet; tilsigelsen af frelse.

undtagen.

frelse.

ufortjent.

underfulde.

underfulde.

frelsesord; tilsigelse af frelse.

frelsende.

inderlige; følelsesmæssige.

ganske vist.

frelsesordet; tilsigelsen af frelse.

åbnes.

frelsesordet; tilsigelsen af frelse.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 4.673.

frelsesordet; tilsigelsen af frelse.

dvs. lærte; forkyndte.

ondeste; værste.

fortabte.

frelsesorden; en teologisk betegnelse for stadierne i menneskets frelsestilegnelse. I luthersk teologi regner man, inspireret af bl.a. Rom 8,28-30, med hovedstadierne kaldelse, omvendelse og helliggørelse.