Grundtvig, N. F. S. Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret noget komplet manuskript til værket.

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes følgende manuskripter, som kan knyttes til tilblivelsen af “Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom”:

Signatur Type Indhold
Fasc. 141.83a udkast
Fasc. 141.84 udkast fortsættelse af fasc. 141.83a
Fasc. 149.33 udkast “Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom. (N. F. S. Grundtvig.)”

Se i øvrigt Registranten, bind 4, der rummer en oversigt på 6 sider over manuskripterne i fasc. 135-141, herunder til artiklerne i Kirkelig Samler.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 1200.

“Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom” udkom i tredje binds fjerde hæfte af 👤Chr. M. Kragballes tidsskrift Kirkelig Samler, s. 289-308, i december 1857 eller januar 1858. Tidsskriftet udkom på Boghandler C.G. Iversens Forlag og blev trykt i Thieles bogtrykkeri.

Senere udgaver

I 1868 udkom “Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom” i bogudgaven af Den christelige Børnelærdom, kaldet “Anden Udgave”. Bogen består af 21 artikler fra Kirkelig Samler fra årene 1855-1861 samlet på i alt 392 sider inklusiv en fortale dateret september 1868. Bogen blev udgivet på Karl Schønbergs Forlag og trykt i G.S. Wibes Bogtrykkeri.

Teksten i andenudgaven er i forhold til rækkefølgen i Kirkelig Samler nyinddelt for de første syv artiklers vedkommende. “Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom” udgør bogens tolvte del (s. 154-171).

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket (ekspl. 1; ejersignatur: O.J. Sadolin; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, katalognummer P, 90 - 8o (stregkode: 130012961511; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket (ekspl. 2, mag.; beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven.

Kirkelig Samler

En samlet bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Kirkelig Samler. Tidsskrift til christelig Oplysning (1855-1862) er under udarbejdelse.

Intern varians

Der er ikke fundet intern varians af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur