Grundtvig, N. F. S. De christelige Livstegn

I 1868 udkom “De christelige Livstegn” i bogudgaven af Den christelige Børnelærdom, kaldet “Anden Udgave”. Bogen består af 21 artikler fra Kirkelig Samler fra årene 1855-1861 samlet på i alt 392 sider. “De christelige Livstegn” udgør bogens niende del (s. 111-124).

frelsens.

mangel på liv.

arbejdede dog selv papisterne med streng alvor for el. tilskyndede til.

frelsens.

dvs. dogmatikker, videnskabelige fremstillinger af troslæren.

liv som strenge, pedantiske skolelærere.

åbenlyst.

tilsyneladende.

bandlysning.

undtagen.

forkrøblede.

ligefrem; naturlig.

ganske vist.

karikaturtegningen; sortkridt er et skriveredskab af blød lerskifer.

sædvanligvis, som oftest.

til alt held, heldigvis.

dvs. opæggedes.

sky, der ledsager el. bebuder storm, uvejr.

særegne.

velbegrundet.

nødvendigvis.

skal det dog være (optativ).

hverken.

vokse, tiltage.

kæmpe, slås.

åbenlyst; tydeligt.

havde dog så tydeligt en dødelig sygdom.

underfuldt.

åbenlyst; indlysende.

under, mirakel.

ganske vist.

eksklusiv.

sakramente, frelsesmiddel.

åbenlyst.

forskriftsmæssige.

bestemt.

frelsesmiddel.

dvs. pavedømme.

sikker, ubetvivlelig.

vanartede.

særlig.

hverken.

nødvendigvis.

opretholder.

mangel på liv.

ganske vist.

hindrende; skadelig.

febersygdomme.

forkrøble, hæmme.

fordømmelse.

spise.

på egen hånd; uden forbillede.

sjælebad (ved dåben).

rådslår.

dejlige.

ligesom, ganske som.

kløgt; udspekulerethed.

frelsessag.

mangel på liv.

frelsessag.

frelsesmidler.

forsikringsselskab.

evangeliske. Der er formentlig tale om et adjektiv dannet af Grundtvig selv.

frelsessag.

nødvendigvis.

samfundsmæssigt; verdsligt.

samfundsmæssig; verdslig.

præstens frihed i dogmatiske og liturgiske spørgsmål.

præstens frie salmevalg under hensyn til menighedens ønsker.

vidende.

uafvidende.

velbegrundet.

frelsens.