Grundtvig, N. F. S. Sange til 28de Mai i Danske Samfund

Sange
til
28de Mai 1842
i
Danske Samfund


Kjøbenhavn. Trykt hos J. D. Qvist, Bog- og Nodetrykker, Badstuestræde Nr. 124.

2
3

Mel. Dan-Konning og Herr Asbjørn Snare.

1

Slaverne raadte paa 📌Østersø,
Skoven staaer deilig og grøn,
Kvinderne sukked fra Øe til Øe,
Den Sommer og den Eng saa godt kunne sammen!

2

Nøden var stor, men og Hjelpen nær!
Det var Kong 👤Valdemars Herrefærd!

3

Hedenskab Nok der var i Nord,
Bølgerne rødmed i 📌Issefjord!

4

Troldene mange paa 📌Rygens Klint
For Valdemarer sprang i Flint!

5

Korset og bares paa 📌Danmarks Tog,
Derfor det skinner i Dannebrog!

6

👤Axel og 👤Æsbern var Brødre to,
Tvillinger bedre paa Jord ei groe.

7

4 Sammen de beiled til Priis under Øe,
Sammen de seiled fuldhøi en Sø!

8

👤Valdemar Fader og 👤Valdemar Søn
Æred dem Begge i Lys og Løn!

9

Sammen de sove i 📌Danevang,
Sammen de svæve i Heltesang!

10

👤Valdemar Seier, i Kjortel rød,
Blegnede over de Heltes Død;

11

Seier ham fulgde vel trindt paa Sø,
Venner han savned dog under Øe!

12

Længe han leved, den Danedrot,
📌Dannemarks Haab blev med Haaret graat!

13

Sammen de sank i Kveld paa Baar,
Sammen de sov i mange Aar!

14

📌Dannemarks Haab var 👤Dagmars Søn,
Banesaar fik den Drot i Løn!

15

📌Dannemarks Haab, i Moder-Skiød,
Immer dog sover med Kinden rød!

16

5Derfor med Vemod, lys og blid,
Mindes vi Valdemarers Tid.

17

Hegnet blev Marken godt det Aar,
Var det end som en Kirkegaard!

18

Mindet vel lader som ingen Ting,
Er dog et lønligt Kildespring!

19

Det er Kiærminde-Kilden god,
Springende op af 👤Knud Lavards Blod!

20

Immer den risler: engang paa ny
Haabet sig svinger som Fugl i Sky!

21

Fuglen har sunget og synger end:
Valdemars-Tiden oprandt igjen!

22

Fuglen har sunget om Mai fra Jul,
Skoven staaer deilig og grøn,
Leger nu glad mellem Bøge Skjul,
Den Sommer og den Eng saa godt kunne sammen!


6

Mel. 📌Danmark deiligst Vang og Vænge.

1

Danmark under Vinters Hjerte

Tit i Fare stod,


Følde, blegnende af Smerte,

Isnen i sit Blod,


Fandt dog inderlig i Barmen,
Til sin Lykke, atter Varmen,
Som kan mellem 📌Sund og Belte

Iis optøe og smelte!


2

Saa engang i Dage kolde,

Fagre 📌Axelstad!


Graven nær, bag dine Volde,

Gamle 📌Danmark sad,


Giøs af Kulde, dybt nedbøiet,
Sprang dog op med Ild i Øiet,
Viiste, at, naar Hjertet brænder,

Gavn gjør valne Hænder!


3

📌Danmark tit ved Paaske-Tider

Seer en Foraarsdag,


Da med Kulde Knoppen strider,

Vinder halvt sin Sag,


7 Mens, som Græs i lune Skove,
Kækt sig frem Fioler vove,
Smile til hver Fugl, som synger:

Tiden sig forynger!


4

Klarlig saa det gik forleden,

📌Kongedyb, hos dig,


Da for Livet og for Freden

📌Danmark taalde Krig,


Og den gamle Heltestamme
Knoppedes da med det Samme;
Blomster, ved det Syn i 📌Norden,

Mylred op af Jorden!


5

📌Danmark i den unge Sommer,

Med sit lyse Haar,


Mellem sjungende Brudgommer,

Som en Dronning staaer,


Tusind Snekker Bølgen pløie,
Under Øe sig at fortøie,
Hvor end synge Bøge-Skove,

Medens Fugle sove!


6

Klarlig saa det gaaer i Morgen,

Naar, ved 📌Øre-Sund,


Dronningen paa 📌Rosen-Borgen,

I Kiærminde-Lund,


8Ret opslaaer de Øine klare,
Hvori blidt sig aabenbare
Gaader alle, dybe, søde,

Hvorfor Hjerter gløde!


7

Derfor trende Høitids-Dage,

Hvert et 📌Danmarks Aar,


Medens Vinter-Storme brage,

Knopper melde Vaar,


Til, om Sommeren hiin unge,
Fugle, Mai og Blomster, sjunge,
Holde vi paa Mark og Vove,

Mellem Bøge-Skove!


N.F.S. Grundtvig.