Grundtvig, N. F. S. Sange til 28de Mai i Danske Samfund

Melodien til folkevisen Esbern Snare (DgF 131), som første gang blev trykt i Syv 1695, som nr. 40 i del 4, har Grundtvig fx kunnet finde i 👤Abrahamson, 👤Nyerup og 👤Rahbeks folkeviseudgave, Udvalgte Danske Viser (1814, bind 5, s. XXXVII).

venderne, et slavisk folk.

rådede over.

også.

felttog.

farvedes røde af blod.

en samlebetegnelse for kongerne 👤Valdemar den Store og hans to sønner, 👤Knud 6. og 👤Valdemar Sejr.

eksploderede, spængtes til småsten på grundt af vrede.

også.

blev båret.

togt.

berømmelse.

i landet.

overordentlig høj. ‘Fuld’ er ofte blot forstærkende.

hemmelighed.

folkeviseudtryk, formentlig indsat af rimhensyn.

her: er begravet.

rundt om.

i landet.

danske konge.

døde om aftenen.

her: var begravet.

en samlebetegnelse for kongerne 👤Valdemar den Store og hans to sønner, 👤Knud 6. og 👤Valdemar Sejr.

indhegnet; forsvaret.

landet, her: billede på Danmark.

reservoiret med den kollektive erindring af kære, historiske minder.

endnu.

tiden under 👤Valdemar den Store, 👤Knud 6. og 👤Valdermar Sejr, 1157-1241.


Melodien til Danmark deiligst Vang og Vænge har Grundtvig fx kunnet finde i 👤Abrahamson, 👤Nyerup og 👤Rahbeks folkeviseudgave, Udvalgte Danske Viser (1814, bind 5, s. LXXIV).

midt om vinteren.

dvs. følte.

indvendig.

bælter, farvende.

således.

stive eller slappe af kulde.

violer.

klart.

således.

tålte, udholdt.

helteslægt.

i landet.

endnu.

således.

kollektiv erindring af kære, historiske minder.

nyudsprungent løv eller kviste.

til vands, egl. bølger.