Grundtvig, N. F. S. Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

blomster (poetisk).

den heltemodige fortids.

overordentlig mange (fuld- har forstærkende betydning, men er ofte blot fyldord i vers).

søger sin lige; ikke findes magen til.

alene, udelukkende; en henvisning til kongens position i enevælden som institution.

født.

gavn.

som kommer ovenfra og ned til jorden.

det danske folks.

på den almindelige måde; især: uden storhed.

krans af blomsten forglemmigej, men ordet spiller også på ‘kære minder’.

efterglød, dvs. et kortvarigt og svagere lysfænomen ved solens op- og nedgang.

det danske folks.

stemme; sprog.

det danske folks.