Grundtvig, N. F. S. Islandsk Lig-Psalme

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

I 👤J.C. Lindbergs arkiv (med bidrag til Nordisk Kirke-Tidende) på Det Kongelige Bibliotek, København, findes følgende manuskript:

Signatur Type Indhold
Additamenta 934.15 4o renskrift “Islandsk Lig-Psalme”

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 575.

Grundtvigs “Islandsk Lig-Psalme” blev udgivet i Nordisk Kirke-Tidende, nr. 19, den 16. april 1837, sp. [289]-291. Tidsskriftet blev redigeret og udgivet af 👤J.C. Lindberg og trykt hos C. Græbe & Søn.

Senere udgaver

I Grundtvigs levetid blev digtet genoptrykt i følgende udgivelser:

Årstal Udgivelse
1843 👤J.C. Lindberg: Rosen-Kjæden en Samling af Psalmer og aandelige Sange, nr. 248
1847 👤C.J. Brandt & 👤Ludvig Helveg: Den danske Psalmedigtning, bind 2, nr. 1.042
1857 [👤P.A. Fenger]: Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog, nr. 1.095

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Center for Grundtvigforskning; i hæfte for april 1837, nr. 17-21 (hæftet, ubeskåret og uindbundet).
  • Eksemplar fra Center for Grundtvigforskning; samlebind for årgang 1837, ejersignatur Nissen (beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek; samlebind for årgang 1837, katalognr. Th. 3014. 4o, stregkode 130010803951 (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven.

Nordisk Kirke-Tidende

For en bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Nordisk Kirke-Tidende klik her.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur