Grundtvig, N. F. S. Jule-Træet

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der kendes ikke noget manuskript til førstetrykket af “Jule-Træet”, hvis førstelinje er “Der stander et Træ paa Norges Fjeld”.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 389.

“Jule-Træet” udkom lørdag den 20. december 1823. Digtet blev trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 20. årgang, nr. 101, spalte [1601]-1605. Tidsskriftet var redigeret og udgivet af 👤Salomon Soldin og trykt i J.H. Høeckes trykkeri.

Grundtvigs digt fyldte de første lidt over 2 sider af det pågældende nummer, der desuden bestod af et debatindlæg ifm. en udgivelse om pengemangel, en fortsættende artikel om engelske tidsskrifter, “Indenlandske Efterretninger” og en lille notits om kurser på Københavns børs.

Senere udgaver

I Grundtvigs levetid blev digtet genoptrykt af Grundtvig selv i en bearbejdet udgave i Sang-Værk til den Danske Kirke (1837), bind 1, nr. 194, hvor førstelinjen var ændret til “Der kneiser et Træ på Norges Fjeld”. I en note var oplyst: “En Kæmpe-Vise om Julen fra 1823”.

Grundtvig genoptrykte desuden digtet i Nordiske Smaadigte, 1838, s. 288-292.

Versionen fra Sang-Værk til den Danske Kirke bearbejdede han endnu engang til sangværkets andenudgave fra 1868, Psalmer og aandelige Sange, bind 1, nr. 194 (Grundtvig 1868-1881).

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket i løse blade. Eksemplaret indeholder hele tidsskriftets nr. 101 for lørdag den 20. december 1823 (beskåret og tidligere indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket, katalognr. Gr. 1; i samlebind med rygtitlen N.F.S. Grundtvigs Bidrag til Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1808-1825 (beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Det Teologiske Fakultetsbibliotek, Københavns Universitet, katalognr. V j 5 ii Gru. Eksemplaret indeholder hele tidsskriftets nr. 101 for lørdag den 20. december 1823 (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som tekstgrundlag og har afgivet faksimiler til udgaven.

Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

For en bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, klik her.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians i de kollationerede eksemplarer af Grundtvigs værk.

Tekstkritik

Anvendt litteratur