Grundtvig, N. F. S. Jule-Træet

En mindre del af punktkommentarerne og af bibelstedshenvisningerne i læseteksten er udarbejdet på grundlag af oplysningerne i Grundtvig (1956-1964) Sang-Værk. Varianter, noter og registre samt i Ludwigs (1927) Strængen er af Guld.

også.

dvs. huen; sindet, lysten.

kyndigt, dygtigt.

her: sat fast på nåletræets grene med nåle.

her: danskerne (Dana er en kvindelig personifikation af Danmark).

dvs. huen; sindet, lysten.

gid han eller hun vil komme (optativ singularis).

endnu.

dvs. til stede.

(fyldord i vers, der viser poetisk og gammeldags stil).

i fare.

dvs. åbenbart, tydeligt (gammel form af adverbiet).

hurtigt.

bånd eller sele, et barn ledes eller føres i, mens det lærer at gå.

gid han eller hun vil komme (optativ singularis).

her: mennesker, der som art er skabt af jord og bliver til jord, jf. 1 Mos 2,7 og 3,19. Den sproglige formulering er et lån fra det islandske pseudo-eddakvad Sólarlióð (da. Solsangen), strofe 47: “Det vidner / Hvad Gud sagde: / At Mand er Muldens Frende” (“Solens Sang” i B.C. Sandvigs danske eddaoversættelse (1783), bind 1, s. 16; jf. Lundgreen-Nielsen 1980, s. 208).

således.

her: et menneske.

helte; kæmper.

her: evangeliet.

dvs. blev menneske.

gid han eller hun vil komme (optativ singularis).

straks, med det samme (poetisk og gammeldags sprogbrug på Grundtvigs tid).

her: kristendommens fjender.

dvs. fager, smuk.

her: sat fast på nåletræets grene med nåle.

dvs. synger.

her: på jorden, dvs. blandt mennesker.

dvs. synger.

her: det jordiske menneskes.

vil fæste lid til kærlighed; vil sammenknytte tro og kærlighed.

Anvendt litteratur