Grundtvig, N. F. S. Thyre Dannebods Vise

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret noget komplet manuskript til værket.

I Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København, findes følgende manuskript, som kan knyttes til tilblivelsen af “Thyre Dannebods Vise”:

Signatur Type Indhold
Fasc.-nr. 387.89 Udkast Udkast til “Thyre Dannebods Vise”

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 306.

“Thyre Dannebods Vise” udkom den 28. november 1816 i første hæfte af Danne-Virke 2, s. 1-6. Det blev trykt i København hos Schiøtz & Mandra på A. Schmidts Forlag, hvorfra det blev solgt.

Oplagets størrelse er ikke kendt.

Prisen var 1 rigsbankdaler pr. hæfte (jf. Adresseavisen 28. november 1816, s. [2] og Bibliografien 1, s. 125).

Senere udgaver

“Thyre Dannebods Vise” eller dele af den blev genoptrykt flere gange i Grundtvigs levetid, både af ham selv og af andre:

1840 under overskriften “Thyra Dannebod” i Viser og Sange for Danske Samfund, første hæfte, s. 1-5 (12 strofer)
1847 under overskriften “Dannevirke” i Danske Kæmpeviser til Skole-Brug, s. 7-9 (9 strofer)
1848 under overskriften “Dannevirke” i 3. udg. af Studenterforeningens Visebog, s. 3-6 (9 strofer), under angivelsen “👤L. Kock ved N.F.S. Grundtvig” i indholdsfortegnelsen
april 1848 under overskriften “Dannevirke” i hæfte med to sange uden titel, s. 3 f. (5 strofer). Første vise i dette hæfte har titlen “Dansk Krigssang” og førstelinjen “Danmarks Løve! ryst din Manke!”
1849 under overskriften “Dannevirke” i 👤Peter Outzen Boisen (udg.) Nye og gamle Viser af og for Danske Folk, s. 149-151 (6 strofer)

I 👤Frederik Fabricius (udg.) Samling af fædrelandshistoriske Digte (1836) findes en version af “Thyra Dannebod” på 14 strofer. Den er en sammenblanding af Grundtvigs fra 1817 og 👤Koks, som var udkommet i Udvalgte Danske Viser bind 2, 1814, udgivet af 👤Abrahamson, 👤Nyerup og 👤Rahbek (se også Kuhn 1990, s. 87 ).

Visen er genoptrykt i Poetiske Skrifter 4, s. 324-334 i versionerne fra 1817, 1840 og 1847. Poetiske Skrifter 7, s. 27 f., bringer versionen fra det titelløse hæfte fra 1848. Hertil kommer en version på 33 strofer, der stammer fra 1863, og som først blev trykt i Poetiske Skrifter 9, 1930, s. 18-26 (se også Dumreicher & Olsen 1956, s. 141, der dog kun angiver 31 strofer).

Derudover har endnu en vise fra Grundtvigs hånd samme begyndelseslinje (og næsten samme førstestrofe). Den består af 5 strofer i alt, men indholdet er et ganske andet, idet den fejrer stænderforsamlingerne af 1831. Det drejer sig om “Danmark! deiligst Vang og Vænge”, der trykkes i Fædrelandets Skaal, s. 2 f., i 28de Mai i det Danske Samfund, s. 3 f., og i 👤Frederik Barfod (udg.) Brage og Idun, bind 2, s. 242 f., alle fra 1839. Denne vise genoptrykkes desuden i Viser og Sange for Danske Samfund, fjerde hæfte, 1842, s. 10-12.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket, katalognr. 3.1 (ex. 3; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, katalognr. K, 805 8o (stregkode: 130020619571; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret (tidligere Aarhusianer Samfundet; beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven.

Danne-Virke

En samlet bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Danne-Virke 1-4 (1816-1819) er under udarbejdelse.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians.

Tekstkritik

Anvendt litteratur