Grundtvig, N. F. S. Thyre Dannebods Vise

lukket (gl. bøjningsform).

her: tapre.

unge krigere, helte.

fyldord (arkaiserende).

spærrer.

således.

altimens.

holstenere.

vagriere; et folk fra en vendisk stamme ved det østlige Holsten, Vagrien.

folk fra området syd for Elben, i nærheden af den tyske by Lüneburg sydøst for Hamburg.

således.

Dronning 👤Thyras tilnavn betyder ‘den, der giver Danmark bod’, dvs. ‘bøder’, reparerer på Danmark ved at lade opføre voldanlægget Dannevirke langs Danmarks grænse mod Tyskland.

overfalde, knuse, true.

her: person, som strejfer om og skyder; marodør.

helt.

kigge, se, betragte.

også.

agtværdig, pålidelig mand; hædersmand, med konnotationer i retning af ‘dansk mand’.

skal møde op (optativ).

skåning.

rask, hurtig.

sjællænderen.

talemåde overtaget fra 👤Kok i 👤Peder Syvs udgave af Dannevirkevisen: “Sampt hvo sade næst ved gryden” (Syv 1695, str. 8). Udtrykket kan opfattes som ‘manden i kakkelovnskrogen’ eller hjemmefødningen, men kan også betyde de nærmestboende, altså slesvigerne (se Dumreicher & Madsen 1953, s. 92 f.).

holdt sig hjemme på forsømmelig måde; undlod at møde op.

glædede.

da.

hent (imperativ pluralis).

her: brød af hvede- eller sigtemel (i modsætning til rugbrød).

må (her ikke-betydningsbærende hjælpeverbum).

bestå.

skåningen.

helt.

rankest.

helt lige.

fuldkommen galt.

sjællænder.

opstilling.

talemåde; accepterede selv at bære følgerne af deres handlinger (se Mau, nr. 8.700; Grundtvig 1845, nr. 1.219).

her: for at.

gå hurtigere.

opholdsrum (arkaiserende).

skred frem (arkaiserende).

sjældent.

hårdt (krigerisk) angreb.

led.

læ.

endnu.

død (poetisk), ventende på at genopstå (i overført betydning).

egl. det samme som folkevise. Denne er dog ikke anonym, men digtet af 👤Laurids Kok.

fjerde del (af 👤Peder Syv: Et Hundrede Udvalde Danske Viser, 1695).

agtværdige, pålidelige mænd; hædersmænd, med konnotationer i retning af ‘danske mænd’.

nænnede.

længere.