Grundtvig, N. F. S. Hr. Tilskuer!

variation af 👤Shakespeares Hamlet-replik “At være eller ikke at være, det er spørgsmålet” (3. akt, 1. scene), se også Mau nr. 11.888.

dvs. man er nødt til at rose sig selv, når ingen andre vil. Ordsprog, se Mau nr. 8.037 og Grundtvig 1845 nr. 2.178.

kort, rent ud.

her henvises formentlig til nordmændenes noget nølende modstand mod unionen med Sverige efter Kielerfreden i 1814.

foran.

overdrivelse, eksaltation.

i stedet.

jeg ikke vil eller kan sige.

fejlfuldt, dårligt.

variation af ordsproget “at gøre en elefant til en flue”, se Mau nr. 2.197.

variation af ordsproget “naar en ikke vil se, da hjælper hverken lys eller briller”, se Mau nr. 8.430.

gøre noget skødesløst; ordsprog, se Mau nr. 2.145.

sunde, livskraftige.

egl. hedde; gl. præteritumsform.

ordsprog, se Mau nr. 1.495.

variation af ordsproget “at slippe med æren og begge ørene” (dvs. at slippe lige netop fri), se Mau nr. 11.998.

ordsprog, se Mau nr. 8.780 og Grundtvig 1845 nr. 2.363.

variation af 👤Shakespeares Hamlet-replik “At være eller ikke at være, det er spørgsmålet” (3. akt, 1. scene), se også Mau nr. 11.888.

variation af ordsproget “hvad sandhed er skal tiden vise”, se Mau nr. 8.338.

billedlig.

forhold, system.

skat, klenodie.

dvs. det er sikrere at støtte sig til egen erfaring end til rygter. Idiom, se Mau nr. 9.911.

også.

dvs. ørkenen.

holde mund, tie stille; ordsprog, se Mau nr. 10.087.

sige det lige ud til tiden.

rydde væk; bringe i orden.

henviser evt. til de to årligt fastlagte dage, som lejemål opsagdes til, og hvor folk flyttede. Flyttedagene var i købstæderne fastlagt til 3. tirsdag i april og oktober måned.

variation af ordsproget “løbe panden mod væggen”, se Mau nr. 7.315.

variation af 👤Shakespeares Hamlet-replik “At være eller ikke at være, det er spørgsmålet” (3. akt, 1. scene), se også Mau nr. 11.888.

variation af ordsproget “der er to meninger om en tale, men kun en ende på en hale”, dvs. der kan være to meninger om en sag, men kun en slutning. Se Mau nr. 6.412 og Grundtvig 1845 nr. 2.706.

kommer tidsnok.

ordsprog, se Mau nr. 10.208.

her spilles på ordsproget “at gøre gode miner til slet spil”, se Mau nr. 6.474.

i stedet.

her spilles på udtrykkets to betydninger: ‘at få tiden til at gå’ og ‘at jage tiden (den nuværende og elendige tid) bort’.

variation af 👤Shakespeares Hamlet-replik “At være eller ikke at være, det er spørgsmålet” (3. akt, 1. scene), se også Mau nr. 11.888.

luftballon. Her sigtes til den varme luft, der driver luftballonen op og væk.

Grundtvigs pseudonym ved denne ene lejlighed. Skalle Blinkøje er et tilnavn til karpefisken skalle (Rutilus rutilus); det brugtes tillige om en fiffig fyr.

dvs. Knud Lyne Rahbek.

Anvendt litteratur