Grundtvig, N. F. S. Hr. Tilskuer!

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret manuskripter til værket.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 247.

Grundtvigs indlæg “Hr. Tilskuer!” blev trykt i Tilskueren 27. marts 1815, 1. årgang nr. 25, s. [193]-200. Tidsskriftet blev redigeret af 👤Knud Lyne Rahbek og trykt og udgivet af 👤B.J. Bendixen i København.

Senere udgaver

Værket blev ikke genoptrykt i Grundtvigs levetid.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Det Kongelige Biblioteks indbundne samlebind årg. 1815, katalognr.: K, 781, 8o (stregkode 130020917718).
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne samlebind årg. 1815, katalognr.: 60.-45. 8o (stregkode 130021305562).
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne løseksemplar, opstillingsnr.: Fr. Thorkelins Grundtvig-samling: 247.

Eksemplar 1 er valgt som tekstgrundlag og har desuden afgivet faksimiler til udgaven.

Tilskueren

Klik her for at læse en bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Tilskueren.

Tilskueren nr. 25 indledes med mottoet “Nucleos, non putamina” (da. kerner, ikke skaller) og derunder: “Det er paa dansk, min gode Mester Skalle! Vor Kiærne, frygter jeg, vil neppe smage Alle.”

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians.

Tekstkritik

Anvendt litteratur