Grundtvig, N. F. S. Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret manuskripter til værket.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien : 115

“Æsthetisk Litteratur. Baggesen” blev trykt som føljeton i tidsskriftet Kjøbenhavnske lærde Efterretninger for Aar 1809, nr. 17, s. 257-268 og nr. 18, s. 275-285. Sidste del afsluttes med “(Fortsættelsen følger)”, men den lovede fortsættelse kom aldrig. Tidsskriftet blev redigeret af 👤P.E. Müller og trykt hos Brødrene Berling.

Senere udgaver

Anmeldelserne er ikke tidligere blevet genudgivet.

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Grundtvig-Bibliotekets indbundne eksemplarer af nr. 17 og 18 (opstillingsnr.: k)
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne eksemplar af tidsskriftets årgang 1809 (katalognr.: 49, -24, 8o, stregkode: 130014607332)
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne eksemplar af årgang 1809 (katalognr.: J, 6706, 8o, stregkode: 130007361557)

Grundtvig-Bibliotekets indbundne eksemplarer af nr. 17 og 18 er valgt som tekstgrundlag og har afgivet faksimiler til udgaven. Eksemplarerne er beskårne og hæftet sammen med lys bomuldssnor i et brunligt kartonomslag. På omslagets forside findes en mærkat med påskriften: “Grundtvig Baggesen Skjemtsomme / Riimbreve. 1807. / ‘Eventyrer og Komiske / Fortællinger I-II 1807. / Kbh. lærde Efterretn. N 17 og 18. 1809.”

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians i de kollationerede eksemplarer af Grundtvigs værk.

Tekstkritik

Anvendt litteratur