Grundtvig, N. F. S. Æsthetisk Litteratur. Baggesen

længere periode.

sprog.

allerede.

dvs. kombinerede el. forenede.

charme.

klæder, gevandter. Grundtvig henviser til, at 👤Baggesen i vekslende grad har omskrevet visse af skrifterne i forhold til førsteudgaverne.

foræring, gave.

betragtning.

fejl.

anser ham for at være berettiget.

forkortelse for ‘rigsdaler’.

tegn for møntenheden ‘skilling’.

særegenhed, individuelle karakter.

forskellige.

også, tillige.

også.

blomstrende.

således, sådan.

særlig, speciel, formentlig med bibetydningen: mærkelig.

fik (præteritum pluralis og konjunktiv af ‘få’).

således, sådan.

særegenhed, individuelle karakter.

mindskes, forsvinde.

særlig, speciel.

noget som er værd at lægge mærke til.

digtning, digtekunst.

mere passende.

skal (præsens pluralis).

godt, fortræffeligt.

vittige, fuld af lune.

også.

lokummer.

gør sig lystig over, spotter, håner.

lat. ‘så at enhver ville tro, at han let kunne gøre det efter’. Citat fra 👤Horats' Ars poetica, vers 240-241 (overs. Juel 1945, s. 106).

sprog.

forskellighed.

personlighed.

her: ejendommeligheder, besynderligheder.

dvs. til hvilke de umiddelbart vedrører el. hentyder.

forstandige eller morsomme. Ordet havde begge betydninger på Grundtvigs tid, og han kan her spille på dobbeltbetydningen.

frakendte klogskaben eller det morsomme.

ærgre.

forkortelse for ‘rigsdaler’.

dvs. hans (👤Johan Herman Wessels).

fr. ‘deres tjener’ eller ‘til deres tjeneste’. Her en hentydning til ugeskriftet Votre Serviteur Otiosis (Til deres tjeneste i fritiden) udgivet af 👤Johan Herman Wessel i 1784-1785.

benævnes, kaldes.

her: morsomme, humoristiske.

vil (præsens pluralis).

allerede.

dvs. 64 sider i oktavformat.

situationer, optrin.

vente os.

her: særdeles anskueligt.

have sparet sig.

ubodeligt, dvs. ustyrligt.

her: morsomheden.

dvs. spankulere.

dyr.

vil (præsens pluralis).

til fulde.

være blevet komisk.

museagtig.

her: stræber, higer.

larm, praleri.

dvs. kigget.

Grundtvig anvender ordet dels i betydningen: et ikke lægeligt råd mod sygdom, dels i betydningen: råd, der bygger på almindelig sund fornuft.

besynderlighed, ejendommelighed.

en del.

sætter han sig for.

kaldes.

forviklinger, misforståelser, dvs. situationer, hvor der er vendt op og ned på tingenes orden.

dvs. gøre sig lystig over.

her: ung kvinde.

flakket om.

humoristisk, fuld af lune.

pudsigt, løjerligt.

her: næsten, omtrent (adverbium).

her: morsom, humoristisk.

som oftest, sædvanligvis.

her: næsten, omtrent (adverbium).

dvs. fordrive en fiks idé hos en ven.

originalitetssyge, dvs. en uheldig tilbøjelighed til altid at ville være original.

overraskelse, mærkværdighed.

her: råd, der bygger på sund fornuft.

sammentræf, tilfælde.

sikkert.

lat. 'Gennem alt vekslende held og gennem mangfoldige farer er vi på vej til Latiums land'. Citat fra 👤Vergils Aeneide, 1. bog, vers 204-205 (overs. Due 1996, s. 15).

her: forstand.

dvs. med hang til at sove.

efterfølgere el. bagmænd.

gik (præteritum pluralis og konjunktiv af ‘gå’).

lat. ‘i store ting er det nok blot at have haft viljen dertil’. Citat fra 👤Properts 2,10,6 (overs. 👤Niels W. Bruun).

Anvendt litteratur