Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

GL. GRAVES.

Hm, det er skønt nok at høre forskellige Meninger, men det er jo endelig ikke dem, det kommer an paa tilsidst, — (med særlig Vægt) det er jo Livet. — A er jo ikke af de Lærde, men a træffer somtid over et og andet, som a samler op, og a har engang hørt et Vers, der lød saaledes:

„Dengang jeg vilde Lykken eje,
den flyede mig paa alle mine Veje.
Men da jeg vilde Lykken bringe,
den daled ned til mig paa Englevinge."

Der er kanske ikke stort ved det, men a tykkes nu, det er udmærket. Det er li’esom det lille Vers klarer det hele.