Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

UNG-GRAVES.
(varmt).

Bedstefar! du er ikke lærd, det er rigtigt, men du er vis. Du er en mærkelig, menneskelig Mand, Bedstefar! (begejstret) Du er den store Lytter til Livets Gang. Du sidder ved Kilderne. Der er saadan en Fred i din Nærhed. — Du er den Mand, jeg skylder mest af dem jeg har mødt. Jeg siger nu kun, hvad jeg ofte har tænkt.