Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

KRÆSTEN.
(stilfærdig, bekendende).

A har selv tænkt paa det samme. A vil ikke mere gøre mig til af noget. A er i den her Tid kommen til at forstaa, at det er det stille dagligdags Liv, det kommer an paa. Bare En kunde være stille, saa tror a ogsaa, En kunde blive lykkelig.