Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

Vilde hun favne Træer, Buske og Planter, hele den i sin Solhengivelse og svulmende Glæde uskyldige Natur, for saa i et betagende Jubelraab at sende den kære gamle Mestersangers Borg sin Hilsen?