Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

- Alma har nok ordentlig studeret Dine gamle Nodehefter, hvoraf Halvdelen jo er Wagnerske Sager. Naa - ja ... der behøves ingen Forklaringer. Giv mig Din Haand, min Dreng . . . Ejer Du ikke noget? Har Du spist Din Smule Formue op? ... Naa ikke helt? Godt! . . . Ser Du! Jeg er udmærket sikret til jeg bliver 80 Aar. Jeg kan hjælpe Jer. For Alma maa til Paris og lære Sang. Saa gifter I Jer straks, med eller uden Præst. . . . Du habiliterer Dig i det fremmede Land, for det er ikke min Mening, at Du skal være Jordemodermand. Men hun maa uddanne sig i sin Kunst. Bliver jeg over 80, saa maa I købe mig ind i Sygehjemmet. Hun kan naa meget op i Højden.