Schandorph, Sophus Uddrag fra FRIGJORT (1896)

Kaptejnens Karl, Lars, traf paa Perronen sin gamle Husbond, forhenværende Proprietær, nuværende Mejeribestyrer Blunk. Afstanden mellem dem var formindsket. Blunk kunde være bekendt at række Lars sin Haand og sige: