Rode, Helge Uddrag fra Pladsen med de grønne Trær

Nøgen, set for sig, er Biologi et Fag, som man naturligvis kan leve paa, for saa vidt som man kan leve paa en Interesse, der ovenikøbet er en af de højeste. Oplyste Mennesker kan faa Tiden til at gaa med uendelig ringere Ting, f. Eks. ved at samle paa Lysesakse og Frimærker med Fejltryk.