Paludan-Müller, Fr. Følgende Trykfejl er blevne bemærkede: