Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

En tysk Forfatter, der besøgte Fronten i Frankrig, har skrevet en Bog, som da jeg læste den i Berlin, irriterede mig umaadeligt ved sit evindeligt gentagne: Tænk dog paa Tyskere, hvilken Hær I har haft, at den har kunnet forskaane Jer for at faa Fjenden i Land! Han vilde over Rhinen, han vilde ind i Schlesien, han vilde til Berlin. Aner I, hvad det betyder, at han ikke kom saa vidt? Vær dog taknemmelige! Fald paa eders Knæ o. s. v.!